Landbrukstenester Sogn

Nytt personale

Aili Cecilie Kjølås-Sæverud er tilsett i vikariat som landbruksvikar i Luster etter at Jon-Trygve Sygnabere gjekk ut i permisjon frå 1. mars. 1. mai vil Tormod Herre frå Voss ta til i denne stillinga. Arbeidsområde Luster og Sogndal, 100% stilling.

 

Tormod Herre, 35 år frå Voss.

Arbeidsområde Luster og Sogndal. 100 % stillling frå 1.mai 2011. Har utdanninga si frå Voss Jordbruksskule, 3 år landbruksfag og naturbruk og 1 år maskinmekanikarfag. Tormod har arbeidd som fast jordbruksavløysar hjå nokre bønder i Aurland frå 2002. Gjennomført motorsagkurs. I tillegg har han vore i arbeid hjå Jorddal Entrepenør A/S frå 2007. Mobil: 91643614