Landbrukstenester Sogn

Nytt kontor

Opning av kontoret i Sogndal onsdag, 5. september kl 12 og utover ettermiddagen. Me held til i Reppenbygget, 2. etasje, Fjørevegen 10. Styret ønskjer alle interessert velkomen innom på ein kaffikopp og hyggeleg prat på opningsdagen. Anne Sigrid Kvam er nytilsett i Landbrukstenester Sogn, og kjem til å ha kontordagar kvar veke på mån- og tysdagar frå kl 08.00-kl 15.00. Kontoret i Gaupne er framleis styrd av underteikna og har ope alle dagar, kontortid kl 08.00 – kl 15.00