Landbrukstenester Sogn

Nytt: Gradert uttak av foreldrepengar

Frå 1.01.2013 vert det høve til å bruke tidskonto ifølgje jordbruksavtalen 2012.

Gradert uttak av foreldrepengar

 

Les meir her på sidene til Statens landbruksforvaltning:  https://www.slf.dep.no/no/nyhetsarkiv/annet/Tilskudd+til+avl%C3%B8sning+ved+gradert+uttak+av+foreldrepenger.20753.cms