Landbrukstenester Sogn

Nytt: Avløysar frå du er 15 år

Frå 1.01.2014 kan bonden nytte avløysartilskotet og lønne avløysar når han har fyllt 15 år.

Laget har arbeidsgjeveransvar for avløysaren og utfører alt lønns- og personalarbeid. Avløysaren er automatisk forsikra. Me fører lønsrekneskap for medlemmane.