Landbrukstenester Sogn

Nytt Årsmøte

Landbrukstenester Sogn SA og Vik Bygdeservice SA kallar inn til nytt årsmøte for endeleg godkjenning av fusjonen måndag 13. oktober kl 12.00 på Sogndal Hotel.

Tyttebaer

Landbrukstenenester Sogn SA

Vik Bygdeservice SA

NYTT ÅRSMØTE

på Quality Hotel Sogndal

Måndag, 13. oktober kl 12.00.

Sak 1. Endeleg godkjenning av fusjonen.

Enkel servering.

Vel møtt.

Styret.

Fusjonsdokument 

Vedlegg 1: Fusjonsavtale Vik og LT Sogn

Vedlegg 2: Fusjonsbalanse

Vedlegg 3: Vedtekter Landbrukstenester Sogn vedtekter 2012
Vedlegg 4:Vedtekter Vik Bygdeservice SA 2012
Vedlegg 5: AArsmeld Reknesk Revisjmeld, LT Sogn
Vedlegg 6:AarsmeldingVik Bygdeservice SA med Rekneskap og Revisjonsmelding

Vedlegg 7: Rapport om fusjonen
Vedlegg 8: Rapport om fusjonen, underskrift

Vedlegg 9: Aapningsbalanse