Landbrukstenester Sogn

Nytt år

Alle aktive medlemer har fått tilsendt årsoppgåve som er både eit rekneskapsbilag og eit dokument  der avløysarutgiftene for 2006 er summert. Husdyrbrukarar skal søkje om avløysartilskot for 2006 i lag med produksjonstillegget, side 4. På årsoppgåva finn de søknadsgrunnlaget nedst på arket. Dette beløpet skal overførast til søknadsskjema. Søknadsfristen er utvida til den 22. januar.