Landbrukstenester Sogn

Nytenking i bærproduksjon

Næringsutvikling: Lærdal Grønt har gjennom nytenking i produksjon og kvalitetssikringa av morellar, stått fram som eit føredøme innanfor profesjonell oppbygging av mottak for friske hagebruksprodukt.
(Landbruks- og matdepartementet, 29.05.2008)

Link til Landbruks- og matdepartementet:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/Tidsskrift_og_nyhetsbrev/fylkesnytt/fylkesnytt-fra-sogn-og-fjordane-2.html?id=512801#eksportopplaering