Landbrukstenester Sogn

Nyheter

Info september

INFORMASJON                              Ferieavvikling: Det er ferieavvikling på kontoret frå og med onsdag 21. september til og med måndag 26. september. I

LES MER »

Semifinale – Årets Avløysar 2022

Kåringa av Årets Avløysar er i full gong. Etter den fylkesvise avstemminga er det no klart kven som er med vidare til semifinalen. Kampanjen har til no oppnådd over 10 000 unike sidevisningar. Dette

LES MER »

Stem fram Årets Avløysar 2022

Tida er no inne for å stemme fram fylket sin kandidat til semifinalen i Årets Avløysar 2022. Vi har fått inn heile 40 flotte kandidatforslag, og av desse stettar 29 kandidatar nominasjonskrava. Nokre ynskjer

LES MER »

Ny tariff

No har Fellesforbundet og NHO mat og drikke vorte samde om ny tariff. Den gjeld frå 01.04.22. overenskomsten-for-jordbruks 2022.

LES MER »

Stilling 100 % i Fjærland

        Fem bønder i Fjærland har ledig 100 % stilling frå 1. oktober. Det er tre bønder med mjølkerobot, ein bonde med mjølkeproduksjon i båsfjøs og sau og ein bonde med

LES MER »

Fagbrev i landbruket

Leiar i Bondebladet 22.04.22: Rettferdig betaling og gode velferdsordningar er heilt avgjerande for å få unge til å satse på ei framtid i landbruket. For å rekruttere nye krefter, trengst også eit godt og

LES MER »

Årsmøte

Me vil,  i følgje vedtektene våre,  halde årsmøte onsdag,  30. mars kl. 12.00 på Quality Sogndal hotell. Sakspapir vert lagde ut her etter kvart som dei er klare. Det vert servert varm lunsj på

LES MER »

Informasjon november 2021

No må de sende oss timelister snarast 🙂 🙂  Her ligg brevet som gjekk ut til alle medlemmene våre i november INFOnov2021ny Bilete : Landbruksvikar Jan Ove Fuglesteg på oppdrag i fjøsen.

LES MER »

Endeleg vart det Haustsamling

I år kunne Norske Landbrukstenester endeleg arrangera samling igjen for våre 75 føretak. Haustsamlinga vart arrangert på Lily Country Club, Kløfta 26.-28. oktober. I forkant av haustsamlinga arrangerte vi som vanleg kursdag. Her var

LES MER »

Raymond Fagerli er Årets Avløysar 2021

Kvart år sidan 2000 har NLT kåra Årets Avløysar. Avløysarane gjer ein viktig jobb og er ein forutsetning for at bonden skal få ferie/fritid og ikkje minst hjelp ved sjukdom og kriser. Årets kåring

LES MER »

Leige landbruksvikar og avløysar

«Rett vikar til rett tid». Fleire av vikarane våre har plass i kalender dei komande vekene. Bestill i dag 🙂 tlf 909 62157. Godkjente sertifikat og kurs på kvar enkelt:  Sjå her om våre

LES MER »

Finale i Årets Avløysar 2021

Då er endeleg finalistane til Årets Avløysar 2021 klare. Det var jamt i toppen og dei tre med flest stemmer er no med vidare i kokurransen. Desse tre er Vidar Ulla frå Storfjord Landbrukstenester,

LES MER »

Ny landbruksvikar

Line Illeman Gammelby Andreasen er tilsett som ny Landbruksvikar hos oss. Ho tek helst oppdrag i Luster. Line kjem frå Danmark. Ho har vokse opp på landsbygda der med dyrestell. Utdanna pedagog. Line likar

LES MER »

Stem fram Årets Avløysar 2021

Tida er no inne for å stemme fram fylket sin kandidat til semifinalen i Årets Avløysar 2021. Vi har fått inn heile 33 flotte kandidatforslag, og av desse stettar 21 kandidatar nominasjonskrava. Nokre ynskjer

LES MER »

Årets Avløysar 2021

Dei tre kandidaten med flest stemmer når denne kampanjen er avslutta er med i finalen i Årets Avløysar 2021. Alle tre vert invitert til NLT si Haustsamling 27.-28. oktober 2021, der vinnaren vert presentert

LES MER »

Årsmøte 23.03.2021

Det vert halde årsmøte for Landbrukstenester Sogn tysdag 23. mars kl 12.00 på Quality Hotell Sogndal.  Vel møtt:) Styret har godkjent årsmelding og rekneskap i styremøte 9. mars. De kan lese sakspapira her: Aarsmelding

LES MER »

Årets Avløysar 2020 i Noreg

Norske Landbrukstenester har i år presentert ei ny utgåve av kåring av Årets Avløysar. Der vi tidlegare har kåra ein fylkesvinnar i kvart fylke, har vi i år kåra ein Årets Avløysar for heile

LES MER »

Finale i Årets Avløysar 2020

No står vi att med 10 sterke kandidatar som kan få tittelen Årets Avløysar 2020! På lenka under kan du lese meir om kven som er med i finalen, og stemme på den du

LES MER »

Avstemming på Årets Avløysar er i gong

Tida er no inne for å stemme fram fylket sin kandidat til landsfinalen i Årets Avløysar 2020. Vi har fått inn heile 60 flotte kandidatforslag, og av desse stettar 36 kandidatar nominasjonskrava. Nokre ynskjer

LES MER »

Årsmøte

Årsmøte i Landbrukstenester Sogn 3. juni kl 12.00 på Quality Sogndal Hotell. Lunsj. Vel møtt 🙂 Les møtedokument her:

LES MER »

Ny avløysar. Registrering her. Mobilisering

Kontaktskjema ny avløysar Me mobiliserer i samband med koronaviruset. Det er ønskjeleg at peronar med kompetanse innan landbruk, spesielt dyrehald i denne omgang, registrerer seg her. Behovet vil bli størst i mjølkeproduksjonen. Det går

LES MER »

Arbeidskraft til landbruket

Det er et stort fokus på mangel på sesongarbeidskraft i landbruket. I forbindelse med dette er det nedsatt ei arbeidsgruppe i landbruket som ser på ulike tiltak som kan gjøres for å lette situasjonen.

LES MER »

Råd i samband med koronavirus

Oppdatert 17.03.2020 Norske Landbrukstenester forheld seg til dei retningslinene som til ei kvar tid er gjeldande frå sentrale myndigheiter i samband med koronaviruset. Tilsette i organisasjonen må gjere det dei kan for å unngå

LES MER »

Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Viruset smitter ikke til

LES MER »

Årsoppgåve 2019

Godt nytt år til alle 🙂 Årsoppgåve for 2019 er sendt ut. Ta kontakt viss du ikkje har fått oppgåva di. Frist for etterregistrering av avløysarutgifter er 10. januar 2020. Les meir på Landbruksdirektoratet

LES MER »

Nyheitsbrev september 2019

Er du nysgjerrig? Nysgjerrig på kva som er nytt i organisasjonen vår? Uansett, om du er nysgjerrig eller ikkje, så vert du  anbefala å fortsette å lese vidare i nyheitsbrevet. Blant anna er det

LES MER »

Søke om skattekort, utanlandsk borgar

Skal du besøke eit skattekontor må du bestille time   Skatteetaten har obligatorisk timebestilling for dei som treng eller ønsker å møte på skattekontoret.   Du treng berre å møte på skattekontoret om du

LES MER »

Manglar handfri i traktoren

Berre ein av tre bønder har utstyr for handfri mobilbruk montert i traktoren, viser ny undersøking. Mange droppar også å kople til funksjonen, sjølv om den er tilgjengeleg. I ein undersøking utført av Agri

LES MER »

Statens tilbod – jordbruksoppgjeret 2019

Staten la i dag fram sitt tilbod til årets jordbruksoppgjer. Tilbodet inneheld følgjande saker innan velferdsordningane; Auke i satsane ved ferie og fritid på 6 %. Maksimalt tilskott er foreslått auka med 4.700 kroner

LES MER »

Ny lønnstariff 1.4.2019

  Lønnstariff01-04-2019 Den nye lønnstariffen gjeld frå 1.4.2019 Henta frå NHO Mat og drikke si webside Lønnsoppgjøret 2019 Resultatet av lønnsoppgjøret er et generelt tillegg på 2,50 kr pr time og ytterligere kroner 2,00

LES MER »

Vårsamling 2019

Då er vi klare til å ta i mot påmeldingar til Vårsamlinga. Samlinga vert arrangert på Comfort Hotel Runway, Gardermoen 21.-22. mai 2019. Invitasjon og program 2019 Påmelding gjer de her Velkomne 😉

LES MER »

Årsmøte 9. april 2019

Det vert halde årsmøte for Landbrukstenester Sogn på Quality Sogndal hotell tysdag 9. april kl 12.00. Årsmelding, rekneskap med notar og revisjonsmelding, budsjett, arbeidsplan, godtgjersle tillitsvalde og val i følgje vedtektene. Lunsj. Sakliste VEDLEGG TIL

LES MER »

Pris landbruksvikar 2019

Satsar: (alle kostnader inkludert; løn, feriepengar, arbgjevaravgift, køyring, forsikring) Sjukdomsavløysing m.v.:    kr 1 670 + m.v.a. pr. dag Anna avløysing, kvardag:    kr 1 870 + m.v.a. pr. dag Anna avløysing, helg:           kr 2 500 + m.v.a. pr.

LES MER »

God jul:)

Me vil ønskje alle tilsette, medlemmer og samarbeidspartnerar ei retteleg god jul:) Kontoret er stengt frå 23.12. t.o.m. 01.01.2019 Vakttelefon 917 76 626 Frå julelunsj i Sogndal  

LES MER »

Info nov-2018

Send oss resten av timelistene for 2018 med ein gong og innan 10. desember. Ver vennleg å halde fristen. Alle medlemer har fått førebels årsrapport og info på e-post. info nov 2018    

LES MER »

Årets avløysar 2018

Steinar Kalhagen er årets avløysar i Sogn og Fjordane og tilsett i Landbrukstenester Sogn. Det er Norske Landbrukstenester som deler ut prisen, i følgje nominasjon, som består av diplom og klokke.  Sidan Steinar ikkje hadde høve

LES MER »

Søknadsfrist 15. oktober

Søk om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid AVLØYSARTILSKOTET: Viss du ikkje har levert inn timelister, kan du skrive kr 0 i søknaden. Send oss timelister snarast. Logg deg

LES MER »

Nyheitsbrev september 2018

Sommartida er over og vi går inn i haustmånadane. Det er ei fin tid med stor aktivitet og travle dagar. For mange var nok sommaren kanskje litt for varm og i tørraste laget, medan

LES MER »

Avløysar

Me treng fleire kvalifiserte helgeavløysarar i Sogndal, Hafslo, Skjolden og Veitastrond. Passar for studentar. Ta kontakt snarast. Mob.: 909 62 157.

LES MER »

Ny adresse til NAV

D-skjema sjukmelding skal den sendast til : NAV arbeid og ytelse Sogn, – D-skjema Sognefjordvegen 56, 6863 Leikanger

LES MER »

Info juni

Her kan finne du nyttige fakta: info juni2018 Kontoret vert feriestengt 10.07.-03.08.18. Vakttelefon 917 76626 Aud. God sommar:)

LES MER »

Jordbrukets krav – velferdsordningane

I dag er jordbrukets krav offentleggjort. I kravet er det mykje positivt rundt velferdsordningane. Maks refusjon er føreslått auka med kr 5000,- til kr 79200,- pr.år. Tilskotet vert føreslege auka frå kr 270200,- til kr 280

LES MER »

Årsmøte

Det vert halde årsmøte for Landbrukstenester Sogn torsdag 22.03.2018 kl 12.00 på Quality Sogndal Hotell. Vanlege årsmøtesaker. Loddtrekking om ein dag gratis landbruksvikar. Servering. Her kan du lese årsmøtedokumenta:

LES MER »

Sjekk utbetalt tilskot

Til bonden: Sjekk at du har fått ut tilskot ferie- og fritid slik du har rett på ( utbetalt i februar). Ta kontakt med kommunen og Landbrukstenester Sogn viss de oppdagar noko som er feil. Utdrag

LES MER »

Avløysartilskotet 2017

Fakturerte avløysarutgifter skal inn i søknad om produksjonstillegg, oktobersøknaden. Du legg inn beløpet og sender inn søknaden på nytt innan 10.1.2018. Årsoppgåve vert tilsendt veke 1. Les meir her: Ta kontakt med oss viss

LES MER »

Info november 2017

info nov 2017 Send oss alle timelister for 2017 innan 10. desember. Fakturert ferie og fritid skal inn i produksjonstilleggsøknaden, oktober,  når avløysaren har fått den løna han/ho skal ha i 2017. Les meir i

LES MER »

Velkommen til ny landbruksvikar :)

Jonathan Jordalen (f.1998) Vik. Tilsett som landbruksvikar i Vik og Balestrand frå 01.09.2017. Jonathan har gått 3-årig jordbruksskule på Mo og var ferdig utdanna agronom våren 2017. Han har vokse opp på gard i Vik

LES MER »

Glattkøyring

Dorian prøver kollisjonssimulator. Me har vore på kurs i Stardalen med landbruksvikarane i regi av NAF. Der var ei flott bane med gode vilkår for øvingskøyring på glatt føre. Litt teori og mykje praksis,

LES MER »

Nyheitsbrev nummer tre 2017

Sumaren er ei roleg tid, både for oss i administrasjonen og dei i styret. Sumaren går med til ferieavvikling og dagane er litt rolegare enn elles i året. Med unntak av eit par dagar

LES MER »

Kurs i «Praktisk HMS-arbeid»

Sogn og Fjordane hausten 2017 Førde, Mo og Øyrane vgs: Tysdag 26. september kl. 10.30 –14.00 Fjaler eller Hyllestad: Onsdag 18. oktober kl. 19.30 -22.30 Gaupne eller Sogndal: Torsdag 26.oktober kl. 19.30 -22.30 Sandane:

LES MER »

Påmelding til haustsamling 2017

Då er vi endeleg klare til å ta i mot påmelding til kursdag og Haustsamling 2017. Vi håpar så mange som mogleg vil finna programmet interessant og melde seg på så snart som råd.

LES MER »

Avløysartilskot 2017

Her kan du rekne ut kva du får i tilskot ferie- og fritid 2017 NYE TELJEDATOAR OG SØKNADSFRISTAR Det er snittet av dyretalet på gardsbruket pr. 1. mai og 1. oktober (med søknadsfrist 15.

LES MER »

Vakttelefon og ferie

Vakttlf:  917 76626 😀  Administrasjonen tek ferie 10.7.-2.8.  GOD SOMMAR Fleire av landbruksvikarane har også ferie denne perioden, men me har akuttberedskap. Kontakt oss viss du er sjuk eller treng arbeidshjelp med ein gong.

LES MER »

info juni-17

landbruksmeldinga – timelister – nye teljedatoar og søknadsfristar – innbetaling – sesongarbeidarar – avløysartilskot ved sjukdom Info juni 2017

LES MER »

Avløysartilskotet for 2016 er utbetalt

7. Juni blei refusjonen for ferie og fritid 2016 utbetalt. Styret vårt ynskjer at medlemmer overfører utbetalt avløysartilskot til bankkonto 3730 05 07108 Faktura vil framleis bli tilsendt og skal arkiverast i bilagsmappa di.

LES MER »

Ny postadresse

Me har no fått ny postadresse: Landbrukstenester Sogn, Rådhusvegen 5, 6868 Gaupne. Kontorstad er som før: Pyramiden 2.etasje  

LES MER »

Hugs å levere søknad

Ny søknadsomgang produksjonstilskot mai 2017 Hugs neste søknadsfrist for produksjonstilskot i jordbruket som er 15.mai 2017. Frå søknadsomgangen i mai 2017 kan søknaden berre leverast elektronisk via Altinn. Ta kontakt med landbrukskontoret for hjelp

LES MER »

Årsmøtesaker

til årsmøte 4. april kl 12.00 på Quality Sogndal hotel: Aarsmelding 2016 Rekneskap 2016 Notar 16 Arbeidsplan 2017 Revisjonsmelding Landbrukstenester Sogn 2016 Budsjett 2017

LES MER »

Årsmøte

på Quality Hotel Sogndal tysdag 4. april kl 12.00. Vanlege årsmøtesaker. Saksdokument vert lagt ut på denne sida når dei er godkjende av styret etter styremøte torsdag 23.03. Frå kl 10.00-12.00 kan medlemmer, avløysarar

LES MER »

Kurs dyrehandtering

Kolbjørn Taklo frå Norsk Landbruksrådgjeving held kurs i dyrehandtering på Pyramiden i Gaupne 15.mars kl 10-14.30. Besøk i fjøs med lausdrift hjå Terje Torgersen på Hafslo etterpå. Kurset er lagt opp for landbruksvikarar og

LES MER »

Landbruksmeldinga om jordbrukspolitikk

Regjeringa la fredag fram Stortingsmelding 11 – Landbruksmeldinga. Innanfor vårt fagfelt så er eit av forslaga i meldinga å avvikle tilskottsordninga til avløysing ved ferie og fritid. Det er eit ønske å overføre midlane

LES MER »

Få lovpålagte krav om MRSA-rutiner

Det stilles få lovpålagte krav til smitterutiner på gårder og til gårdsarbeidere i storfebesetninger, og det er gårdbrukeren selv som plikter å sørge for at smitten ikke inntar fjøset.

LES MER »

Smittefare

Dette må du lese viss du har vore i utlandet: http://www.animalia.no/Dyrevelferd-og-dyrehelse/KOORIMP/Aktuelt-og-fagstoff/Forebygg-smittespredning-etter-reise/

LES MER »

Stepper inn når bøndene tar fri

Vikarbehovet i landbruket er stort her i landet, viser tall fra den største tilbyderen av slike tjenester. For mange er det en heltidsjobb å være avløser. – Avløserne våre utgjør nå 5000 årsverk, men

LES MER »

Ny tariff 2016

Les om forhandlingar og tariff her: https://www.nhomd.no/arbeidsforhold-og-tariff/tariff/2016/tariffoppgjoret-2016/jordbruks–og-gartnerinaringene  

LES MER »

Ferieplan 2016

Her kan du sjå ferieplan for landbruksvikarane våre og ferie for administrasjon. Ferieplanlegging 2016  

LES MER »

Ledig stilling, Fjærland og Vik

Me søkjer etterfølgjaren til avløysaren vår som går av med pensjon og avsluttar yrkeskarriera si etter 31 år i same stillinga. Me søkjer etter personale med fagutdanning og helst praksis. I tillegg treng me fleire deltidsavløysarar i Vik i

LES MER »

Nytt Websystem og ny faktura

NYTT bankkontonummer og kid. Det er viktig at de nyttar det nye banknummeret. 3730.05.07108 Faktura på e-post vert innført som standard. Som bonde kan du no registrere deg i websystemet. Sjå rettleiing og knapp

LES MER »

Årsmøte

Det vert halde årsmøte for Landbrukstenester Sogn 15. mars kl 12.00 på Quality Sogndal hotell. Årsmøtedokument blir lagt ut her etter kvart som dei er klare. Les meir:

LES MER »

HMS-kurs

Kurs i HMS for bønder i Sogn. Kursstader: Gaupne og Sogndal 24.02.og Balestrand 25.02. Les meir…

LES MER »

Kurs i plantevern

Norsk landbruksrådgiving Sogn og Fjordane held autorisasjonskurs i plantevern i februar. Les meir her viss du treng kurs.

LES MER »

Hans Åretun Sand

Hans Åretun Sand vart heidra som pensjonist på personalmøte i Landbrukstenester Sogn 11.12.2015. Dagleg leiar  Aud Fossøy  fortalde om ein landbruksvikar som har vore godt likt, har hatt god kompetanse og god orden i

LES MER »

Bruk avløysartilskotet for 2015

Det er sendt kontoutdrag og informasjon pr post til alle medlemmer. Nye tilsette må ha arbeidsavtale og me treng personnummeret.  Send oss alle timelister for 2015 snarast. Avløysaren må vere over 15 år.  Hugs

LES MER »

Årets avløysar 2015 frå Sogn og Fjordane

Kåre Kvamme frå Vossestrand vart kåra til årets avløysar for Sogn og Fjordane på Haustsamlinga på Værnes. Han er tilsett i Landbrukstenester Sogn og arbeider i Aurland, Lærdal, Årdal og Vik. Kåre fekk invitasjon

LES MER »

Kurs HMS for bonden

HMS-kurs for landbruket, både for dei som må og dei som vil. Det er mange som får avvik på KSL-revisjon for manglande HMS opplæring for leiar av verksemda.  Det blir kurs i Lærdal eller

LES MER »

Utlønning og A-ordning

Det er viktig å sende inn timar på avløysar etter kvart som vedkommande har vore i arbeid. Dette er for at det skal verte korrekt meldt inn til dei rette instansar til ei kvar

LES MER »

Nytt skjema for sjukdomsavløysing m.v.

Nytt skjema til bruk når ein søkjer om tilskot til avløysing ved sjukdom, svangerskap, fødsel, adopsjon og dødsfall. Forskrift og retningslinjer finn du på www.landbruksdirektoratet.no Nytt skjema her Bruk landbruksvikarane når de treng arbeidshjelp.

LES MER »

Bonde og avløysar

Det er ein fordel om de leverer inn timelister etter kvart som arbeidet er utført. Landbrukstenester Sogn har fått godkjent HMS-systemet frå arbeidstilsynet.

LES MER »

Ferieplan

Her kan du sjå ferieplan 2015 for Landbruksvikarane og administrasjonen. Ferieplanlegging 2015

LES MER »

Info juni

Viktig informasjon om avløysartilskotet: Info 2015-juni. Oppdragsavtale til underskrift

LES MER »

Fokus på LA-MRSA smitte

Etter at det fleire gonger har dukka opp LA-MRSA smitte i svinebesetningar bør alle utanlandske avløysarar, ikkje bare dei som arbeider i svinebesetningar, testast for LA-MRSA. Avløysarar har sosial omgang med kvarandre og med andre bønder enn

LES MER »

HMS

Landbrukstenester Sogn har som overordna mål: Å syte for at alle tilsette har ein trygg arbeidsplass utan arbeidsulukker. Merk dykk at bonde og avløysar må lese om HMS på sida vår her (sjå toppmeny).

LES MER »

Statens tilbod fører til mindre avløysing

I staten sitt tilbod ved jordbruksoppgjeret vert det ikkje tilbydd noko auke i tilskotta i velferdsordningane. Auka kostnader vert ikkje kompensert, noko som føre til dyrare ordningar og mindre avløysing for tilskottet.

LES MER »

Statens tilbod til landbruket

I statens sitt tilbod har dei ikkje tilbydd friske midlar til velferdsordningane, men det vert føreslege at satsane vert vidareført som i dag. I tillegg legg tilbodet opp til at forhandlingane skal samkøyra søknads-

LES MER »

Ny landbruksvikar

Mantas Martusevicius, 34 år, kjem frå Litauen og har arbeidserfaring i Noreg frå 19 årsalderen. Fyrste åra berre sesongarbeid, men seinare i lengre periodar.

LES MER »

Årsmøte

Innkalling til årsmøte for Landbrukstenester Sogn torsdag 26. mars kl 12.00 på Quality Sogndal Hotell. Les saksdokumenta på denne websida.

LES MER »

Bekymret for den nye A-ordningen?

Ikke la deg bekymre, la heller en av våre lokale landbrukstenester ta seg av A-ordningen og annet lønnsrelatert papirarbeid for deg! Våre omlag hundre NLT-lag landet rundt er alltid oppdatert på informasjon som kan

LES MER »

Medlemsfaktura

Programleverandøren vår, SunPro Rekneskap v/Arne Gjerde, har diverre programmeringsfeil på faktura utsendt frå oss i januar, gjeld siste faktura for 2014. Alle bokføringane er korrekte, men det manglar bankkontonummer til Landbrukstenester Sogn. Vårt kontonummer

LES MER »

Nye reglar om skattekort m.m.

Ein treng ikkje levere skattekort, men det er ein del andre ting å hugse på. For å få frikort må ein sjølv gå inn på www.skatteetaten.no og registrere seg. Her kan du lese meir

LES MER »

Jula 2014

Kontoret held ikkje ope i romjula:  måndag, tysdag,onsdag. Tidsfristar: sjå info desember nedanfor. Me vil ynskje alle ei god jul og eit godt nytt år frå administrasjonen 🙂

LES MER »

Landbruksvikar i Vik

Ingvil Ness er mellombels tilsett som ny landbruksvikar i Vik på deltid. Ho kjem frå Haukedalen i Førde, og har vokse opp på gard med mjølkeproduksjon. Ingvil er utdanna agronom på Mo og Jølster

LES MER »

Info desember

Til bonden: Her ligg ei liste over viktige tidsfristar de må passe på. Les også om endringar for utbetaling av avløysatilskot 2015, landbruksvikarane våre, m.m.

LES MER »

Ledig stilling

3 medlemer i Fjærland med mjølkeproduksjon i lausdrift søkjer etter ny avløysar i inntil 100% stilling frå 1.2.2015. Me ønskjer å kome i kontakt med ein person med interesse og kunnskap innan mjølkeproduksjon og

LES MER »

Aurland

Treng du avløysar? Ragna Kronstad er villig til å ta på seg helgeoppdrag, sidan ho er elev ved Sogn Jord- og Hagebruksskule i år. Du kan lese meir om ho her.

LES MER »

Ny landbruksvikar

Inger Johanne Yttri er tilsett i 100 % stilling som landbruksvikar i Luster, Sogndal og Leikanger frå 1.10.2014. Ho har jobba deltid nokre månader for Landbrukstenester Sogn i sommar, og vorte godt kjend med bønder

LES MER »

Trur avløysargrep rammar dyr og bønder

Fleire forslag frå regjeringa til endringar av avløysarordninga vekkjer sterke reaksjonar i landbruket. Norske Landbrukstenester (NLT), som gjennom avløysarlag i heile landet har over 30.000 tilsette og sysselset 5500 årsverk, åtvarar sterkt mot svekking av velferdsordningane til bøndene.

LES MER »

Nytt Årsmøte

Landbrukstenester Sogn SA og Vik Bygdeservice SA kallar inn til nytt årsmøte for endeleg godkjenning av fusjonen måndag 13. oktober kl 12.00 på Sogndal Hotel.

LES MER »

Ledig arbeidskraft

Me har no ledig godt kvalifiserte landbruksvikarar for oppdrag. Ring kontoret for avtale: mob.: 909 62 157. Me tek på oss både dyrestell og forefallande gardsarbeid.  

LES MER »

Landbruksvikarkurs i Jølster

Frå 26. til 28. august deltok NLT på Landbruksvikarkurs i Jølster. Kurset vert arrangert for landbruksvikarar og administrasjonstilsette i Sogn og Fjordane og Hordaland, samt litt av Buskerud.

LES MER »

Frikort

Frikort må no tingast frå skatteetaten. Etter tre dagar kan me henta det elektronisk. NB! Hugs å dele opp fribeløpet viss du har fleire arbeidsgjevarar. Her er linken til skatteetaten    

LES MER »

Kurs for tilsette

Landbruksvikarar og avløysarar frå Sogn og Fjordane og Hordaland var på kurs på Skei 26.-28. august. Fyrste dagen var me på fjøsbesøk i Stardalen hjå Marit Flatjord. Ho fortalde om samdrifta deira. Den vart driven av 5

LES MER »

Ledige stillingar

Me har ledig ein 100 % stilling som landbruksvikar i Luster, Sogndal, Leikanger og ein 50 % stilling i Aurland, Lærdal, Årdal. Ring Aud på kontoret mob. 909 62 157 om du er interessert. Les

LES MER »

Invitasjon til grillfest

Luster: Produsentlaget i Luster inviterer avløysarane og mjølkeprodusentane til grillfest den 30. mai kl 20.00 hjå den nye robotfjøseigaren, Olav Ugulen. Påmelding direkte til Tine.

LES MER »

Styret i Landbrukstenester Sogn

På årsmøtet vart Henny Karin Molland Skildheim valt til ny leiar. Avtroppande leiar, Jens Nes, har vore i styret i åtte år og leiar i sju av desse. Det vart gjort samrøystes vedtak om at

LES MER »

Årsmøte onsdag 9. april kl 12.00

Vedlagt kan du lese innkalling til årsmøte og sakliste, årsmelding, rekneskap med notar og revisjonsmelding, arbeidsplan, budsjett og framlegg til fusjonsplan med Vik Bygdeservice SA.

LES MER »

Frikort eller skattekort?

Du skal sjølv bestille frikort eller endre skattekortet ditt på skatteetaten sine websider. Landbrukstenester Sogn hentar skattekortopplysningar elektronisk.

LES MER »

Nye prisar

Nye prisar på landbruksvikar frå 1.1.2014. Dette er kvalifisert arbeidskraft som er subsidiert frå staten.

LES MER »

Vik – ledig avløysar

Julie Bøtun, Fresvik, er interssert i å ta på seg fjøsstell i bygda. Ho er utdanna agronom og har i tillegg fagbrev som røyrleggar.

LES MER »

Kaffibesøk

Hyggeleg når landbruksvikaren, Jacob, kjem innom for å fornye kontrakten og har med heimelaga sjokoladekake.

LES MER »

God jul

Me ønskjer alle medlemer, tilsette og samarbeidspartnarar ei God jul og eit Godt nytt år. Kontoret er ikkje ope i romjula men me har vakttelefon Mobil: 917 76626 Sjå årsoppgjerfristar i infoskriv:

LES MER »

Julelunsj

Mange tilsette møtte på Quality Hotell Sogndal for personalmøte og julelunsj.

LES MER »

Leige landbruksvikar og avløysar

God kommunikasjon mellom bonden og landbruksvikaren og avløysaren er viktig for å få eit best mogeleg resultat. Når bonden blir sjuk gjeld eigne refusjonsordningar. Sjå side 2 i vedlagt dokument.

LES MER »

Årets avløysar

Årets avløysar i Sogn og Fjordane er Stein Roar Haugen. Han arbeider på fem gardsbruk i Fjærland og fekk prisen av NLT, Norske Landbrukstenester på landsdekkande samling for Sør-Noreg den 14. november.

LES MER »

Fagbrev agronom og gartnar

«I skoleåret 2014/2015 vil det bli igangsatt forsøk med yrkesutdanning for agronom og gartner. Forsøket som innebærer to års opplæring i skole etterfulgt av to år i lærebedrift skal føre fram til fagbrev som

LES MER »

HMS-kurs for bonden.

Enkelt, praktisk, nyttig, økonomisk og helsefremmande. HMS er no ein obligatorisk del av KSL. Landbrukets HMS-teneste har kurs i Sogndal, Luster, Aurland og Vik. Påmelding innan 14. november.

LES MER »

Psykisk helse i landbruket

Ny nettstad. Psykisk helse.Informasjon frå Landbruks- og matdepartementet.Samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbrukets HMS-tjeneste

LES MER »

Evaluering landbruksutdanning

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum engasjerer seg i landbruksutdanninga. Rett fokus på utdanning og rekruttering er viktig for næringa. Det blir interessant å følgje evalueringa.

LES MER »

Tuberkulosekontroll

Tuberkulosekontroll – ei lovpålagt plikt for arbeidsgjevar og arbeidstakar Personar frå land med høg førekomst av Tuberkulose, som skal opphalde seg i landet i over 3 månader har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøking.

LES MER »

Studentar vil bli avløysarar :)

Fredag 24. og laurdag 25. mai arrangerte me avløysarkurs på Hafslo. Det var student Frida Isungset som starta det heile. Kurset vart delvis finansiert gjennom Studieforbundet Næring og Samfunn.

LES MER »

Avløysarkurs

Begynnarkurs.Stad: Sogndal/Hafslo Tid: 24.-25.mai Minste aldersgrense 15 år.Start fredag ettermiddag. Lærarar frå Tine.Kursavgift kr 600.-

LES MER »

Ny minsteløn frå 1.4.2013

Generelt tillegg til alle kr 0,75 pr. time. I tillegg kr.1,40 pr. time for tilsette på overeinskomstar som ligg under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeidarløn. Dei områda skal difor ha tillegg kr 2,15 pr. time.

LES MER »

Årets lag 2012

Årets avløysarlag 2012, Landbrukstenster Sogn, vart kåra på årsmøtet til NLT 10. april. Ei stor overrasking, heilt uventa men også ei stor ære for styret og administrasjonen.Gratulere også til dei flinke landbruksvikarane og avløysarane.

LES MER »

Svensk i Vik

Landbruksvikar, Jakob Arrehn, 23 år, frå Sverige har agronomutdanning og 4 års praksis i gardsarbeid. Han er tilsett i Landbrukstenester Sogn frå 1. april og har arbeidsområde i Vik.

LES MER »

Påskeferie!

Kontoret er stengt frå tysdag 26. mars. Opnar att etter påske tysdag 2. april.Viss du treng landbruksvikar, ring mob.: 917 766 26 GOD PÅSKE 🙂

LES MER »

Ung avløysar

12-åringen Kato Svori frå Myklemyr i Jostedalen starta tidleg som avløysar. Han er meir enn alminneleg interessert i dyr, gardsdrift og maskiner.

LES MER »

Årsmøte torsdag 21. mars

Landbrukstenester Sogn held årsmøte torsdag 21. mars kl 12.00 på Sogndal Hotel.Alle medlemer er velkomne. Sjå årsmelding og rekneskap her. Årsmøtedokumenta vert supplert etterkvart som dei er klare.

LES MER »

Frist for timelister

Send inn timelister for 2012 snarast, frist 12. desember. Siste utlønning før jul blir 20. desember i år. Avløysarane med fast løn sender timelister innan den 31. desember.

LES MER »

Arbeidsavtale.

Ifølgje arbeidsmiljølova § 14-5 er det krav om skriftleg arbeidsavtale for alle arbeidsforhold. Denne skal fyllast ut på eige skjema.

LES MER »

Tage Nondal har flytta.

Tage Nondal har flytta frå Vik til Luster og arbeider no som landbruksvikar her. Han er utdanna agronom og har god erfaring etter mange år i arbeid i Vik. Tage tek oppdrag i Luster og

LES MER »

Sommarjobb

Har du hatt 16-17-åring i sommar-jobb? Då kan du søkje om tilskot frå Luster kommune ved å levere timelistene til oss.

LES MER »

Lønnstariff 2012

Ny overeinskomst mellom Fellesforbundet og NHO Mat og Landbruk. Ny lønnstariff gjeldande frå 1.4.2012. Heile overeinskomsten er ikkje tilgjengeleg enno.

LES MER »

Fjærland og Kaupanger

Fjærland Bygdalag har gjennomført motorsagkurs 16.-18.april. Landbrukstenester Sogn hadde og kurs for landbruksvikarane og andre interesserte om vindfelt skog om kvelden.

LES MER »

Vakttelefon

Me har landbruksvikarar som kan kome på dagen viss du treng øyeblikkeleghjelp. Dette gjeld ogso i påska.Kontakt oss på mobil 917 76626. God påske.

LES MER »

Heider og ære

Jon-Trygve Sygnabere sluttar som landbruksvikar etter 19 år i teneste. Han fekk krystallvase og blomar på årsmøte den 26. mars.

LES MER »

Årsmøte. Sjå saksdokument.

Det vert årsmøte for Landbrukstenester Sogn på Quality Sogndal Hotell måndag 26.mars kl 12.00. Årsmelding, rekneskap og tilpassing av vedtekter til ny samvirkelov vedlagt.

LES MER »

Kurs om vindfelt skog

Arnt Laukeland vil halde kurs om felling av «farleg» skog i Luster i midten av april. Kjem attende til dato når kurset nærmar seg.

LES MER »

Årsmøte. Sjå saksdokument

Det vert årsmøte for Landbrukstenester Sogn på Quality Hotel Sogndal, måndag, 26. mars kl 12.00. Årsmelding, rekneskap og tilpassing av nye vedtekter vedlagt.

LES MER »

Prisar landbruksvikar 2012

Maksimalt avløysartilskot ved sjukdom kr 1 300 pr. dag.  Leige av landbruksvikar ved sjukdom har same dagsats. Eigne satsar for leige av landbruksvikar til ordinær avløysing.

LES MER »

ID-kontroll utanlandske borgarar, skattekort

I vår region vert ID-kontroll av utanlandske borgarar fra 1.2.2012 føreteke berre hjå skatteetaten i Sogndal. Alle utanlandske borgarar må dermed legitimere seg i Sogndal for å få skattekort. Sjå vedlagt skriv frå skatteetaten.

LES MER »

God jul

Landbrukstenester Sogn ønskjer tilsette, medlemane i laget og andre samarbeids-partnarar ei GOD JUL ogeit GODT NYTT ÅR.

LES MER »

Ledig stilling

Optimisten avløysarring i Fjærland treng ny avløysar frå 01.03.2012. Kort avstand til Sogndal sentrum, ca 30 min. køyretid. Søknadsfrist: Snarast.

LES MER »

Aud fekk 25-års klokke

Aud Fossøy har arbeidd for gardbrukarane i 26 år. Saman med fleire andre i organisasjonen fekk ho klokke , diplom og blomar på haustsamlinga til NLT, Norske Landbrukstenester, på Gardermoen.

LES MER »

God tilgang på avløysarar

Me har godt kvalifiserte avløysarar, agrononomar, som er interesserte i arbeid. Gjeld kommunane Luster, Leikanger og Sogndal.Landbruksvikarane er i tillegg disponible for alle bønder. Tinging direkte til kontoret.

LES MER »

Kurs 2.-3. november

Me i administrasjonen er på kurs 2.-3. november. Dersom du må ha landbruksvikar ring Aud på mobil, 917 76626. Kontoret er ope som vanleg fredag 4. november

LES MER »

Ny lov om samvirkeføretak

I samband med at ny lov om samvirkeføretak er gjort gjeldande må Landbrukstenester Sogn på lik linje med andre tilpasse gjeldande vedtekter etter nye krav.

LES MER »

Årets tøffaste avløysar

17.-19. august var me inviterte til landbruksvikar-samling på Storefjell. Der var både landbruksvikarar og kontortilsette frå Sogn og Fjordane, Hordaland og Buskerud.

LES MER »

INFO

Informasjonsskriv til alle aktive medlemer.Merk at alle avløysarar skal ha arbeidsavtale.

LES MER »

Personalmøte

Landbruksvikarar og avløysarar var på personalmøte i Sogndal 27. april. Tema: Støv i landbruket. Internkontroll.

LES MER »

ÅRSMØTE

Årsmøte for Landbrukstenester Sogn tysdag, 12. april kl 12.00 på Sogndal Hotell. Vel møtt!

LES MER »

Nytt personale

Aili Cecilie Kjølås-Sæverud er tilsett i vikariat som landbruksvikar i Luster etter at Jon-Trygve Sygnabere gjekk ut i permisjon frå 1. mars. 1. mai vil Tormod Herre frå Voss ta til i denne stillinga.

LES MER »

AUD PÅ JOBB I 25 ÅR

Dagleg leiar i Landbrukstenester Sogn, Aud Fossøy, har vore i same jobben i 25 år. På styremøte 9.mars vart ho heidra med gåve frå styret.

LES MER »

1 år permisjon

Landbruksvikar, Jon-Trygve Sygnabere, skal ha eitt år permisjon frå stillinga si. Både me i administrasjonen og bøndene vil sakne ein trufast, pliktoppfyllande og dyktig fagarbeidar, og ikkje minst ein god menneskekjennar.

LES MER »

Skattekort utanlandsk arbeidskraft

Skatteetaten endrar no rutinane for utskriving av   skattekort til utanlandske arbeidarar med D-nummer. Etter dei nye reglane må desse personane personlig møte på skattekontoret for identitets- og legitimasjonskontroll for å få nytt skattekort for 2011.

LES MER »

Motorsagkurs, merk kurs 2

Stell og bruk av motorsag i Gaupne, 7.-8. mars (16.-17. februar  er fullteikna)  Instruktør: Arnt Laukeland. 15 timars kurs over 2 dagar. Påmelding til Landbrukstenester Sogn 576 81 395 eller mob. 99 46 68 12. Kun 7

LES MER »

Årsoppgåve 2010

Årsoppgåve og spesifisering av søknadsgrunnlag, til søknad om avløysartilskot den 20. januar, blir sendt ut i veke 2.

LES MER »

God jul

God jul til alle medlemer,  avløysarar og andre tilsette:) Takk for godt samarbeid gjennom året.Vakttelefon: 917 76626 Kontoret blir mellombels stengt i romjula på grunn av montering av nytt ventilasjonsanlegg på Pyramiden.

LES MER »

Kurs i praktisk HMS-arbeid.

Landbrukstenester Sogn har arbeidsgjevaransvaret for avløysarane og landbruksvikarane.  Bonden har ansvaret for HMS på sin gard. Det er difor ønskjeleg at alle medlemer tek dette kurset i regi av landbrukets HMS-teneste.  

LES MER »

Viss du blir sjuk i ferien

Administrasjonen tek ferie frå 9.7. – 2.8. Vakt veke 28 og 29: Aud Fossøy, mob. 91 77 66 26Vakt veke 30 og 31: Solveig Sperle, 99 46 68 12God sommar:)

LES MER »

LEDIG LANDBRUKSVIKAR

Tage Nondal er no ledig for oppdrag som landbruksvikar i Vik. Ring Landbrukstenester Sogn viss du har arbeid til han tlf.:57681395. Kveld Aud Fossøy på mob. 91776626

LES MER »

Lønnstariffen

Den nye lønnstariffen for avløysarane og innhaustingshjelp. Fagarbeidarane har kr 8 ekstra pr. time, gjeldande frå 1. april.

LES MER »

Førebelse lønnssatsar sesongarbeid

Ny lønstariff i Jordbruks- og gartnerinæringa: Forhandlingsresultatet er ute til uravstemming med frist den 28. mai. Landbrukets Arbeidsgiverforening har likevel lagt ut sannsynlege nye satsar for sesongarbeid.

LES MER »

Max avløysartilskot kr 64 000

Staten har inngått  jordbruksavtale med Norges Bondelag. «Avtalen sikrer jordbruket muligheter for en god inntektsutvikling minst på linje med andre grupper, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.»Auka satsar i velferdsordningane:

LES MER »

Ny lønnstariff

Natt til 30. april vart det semje i lønnsforhandlingane mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening og Fellesforbundet. Resultatet er derimot ute til uravstemming, og blir difor ikkje klart før 28. mai.

LES MER »

1865 mill kroner

Jordbruksforhandlingane: Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget leverte kravet  til staten i dag. Les heile kravet på Landbruksdepartementet sine sider.

LES MER »

Allmenngjeringsforskrifta – tolking

Gjeld spesielt gjestearbeidarar.Her følgjer ei tolking som Arbeidstilsynet har føreteke av Allmenngjerings-forskrifta.  Merk avsnittet om LØN: 0-12 veker: kr 97,50 pr. time. 12-24 veker kr 103 pr. time. > 6 månader kr 115,15 pr.

LES MER »

Informasjonsmøte i Fjærland

Me ønskjer å ha ein god dialog med alle medlemar og avløysarar i laget. Me håpar difor at mange har høve til å kome på møte i Fjærland, onsdag 3. mars kl 20.00 på

LES MER »

MASKINFØRARKURS

9.-11. APRIL I GAUPNE.Kursmateriell og kursbevis.Påmelding innan 22.mars til tlf.: 99 46 68 12 eller Landbrukstenester Sogn.Arr. Luster BSF.

LES MER »

Arbeidstøy

Både medlemer og avløysarar kan kjøpe arbeidstøy hjå oss. Me sel mest kjeledressar både til barn og vaksne. Alt arbeidstøy blir levert med logo til Landbrukstenester Sogn. Kleda kan sjølvsagt leverast utan logo ogso.

LES MER »

GOD JUL

Me vil ynskje ei GOD JUL OG EIT GODT NYTT ÅR TIL ALLE MEDLEMMER OG TILSETTE! Kontoret opnar att måndag 4.januar.

LES MER »

INFO NOVEMBER 2009

Alle aktive medlemer har fått tilsendt informasjon i posten. Merk fristen for innsending av timelister: 15. desember.

LES MER »

Kongens fortenestemedalje

Kongens Fortenestemedalje i sølv vart  overrekt Trygve Fredheim 11.nov. på Gardermoen. Ordførar i Kvinnherad, Synnøve Solbakken, overrekte medaljen under haustsamlinga til Norske Landbrukstenester. Vel 170 personar var tilstades under utdelinga, heidersmannen sjølv var heilt

LES MER »

Motorsag-kurs

Kurs i stell og bruk av motorsag og ryddesag på Kaupanger 16.-18-november. 3 dagar, 22,5 timar. Kursbevis. Instruktør: Arnt Laukeland, Skogbrukets Kursinstitutt.Start kl.9.00.

LES MER »

Firmabil

Kåre Kvamme er landbruksvikar i Årdal, Lærdal og Aurland. Han har teke i bruk den nye firmabilen vår, ein Volkswagen Caddy. Han er godt fornøgd, seier han.

LES MER »

Landbruksvikarkurset, fotografi

Programmet på landbruksvikarkurset i Jostedalen var fagleg krevjande. På onsdag hadde deltakarane derimot tilbod om aktivitet i vill natur. Her er fotografi frå turen til Nigardsbreen.

LES MER »

Sogndal

Me har allereie fått telefon frå to studentar i Sogndal som kan ta avløysing på kveldstid og helg. Begge to har lang røynsle som avløysar. Ta kontakt med oss og me formidlar namn og

LES MER »

Kurs for landbruksvikarar

22.-24. september er landbruksvikarane og deler av administrasjonen i avløysarlaga og landbrukstenester i Sogn og Fjordane og Hordaland inviterte til Jostedalen på kurs. Nedanfor finn de heile programmet. Påmeldingsfrist 1. september.

LES MER »

Ledig landbruksvikar

Me ønskjer at medlemane i laget gjev melding dersom dei er interessert i arbeidshjelp. Dette gjeld no, med ein gong eller seinar i haust/vinter.  Alle landbruksvikarane har avvikla ferie og er klar til arbeidsinnsats.

LES MER »

Smitteførebygging i svinehus

Norge er, i tillegg til Island, det eineste landet der grisen ikkje er smitta med influensavirus. Dette er ein unik situasjon, og er dyrevelferdsmessig og produksjonsøkonomisk svært gunstig. Ein samla norsk svinenæring har, sammen med

LES MER »

Ny dagsats ved sjukdom frå 1.1.2010

Tilskot til avløysing ved sjukdom m.v: I følgje jordbruksoppgjeret – velferdsordningane, skal maksimal dagsats aukast frå kr 1 130 til kr 1 200 pr. dag. Dette blir gjort gjeldande frå 1.1.2010.

LES MER »

Jordbruksavtalen, velferdsordningane

Jordbruksforhandlingane er klare: Diverre fekk faglaga ikkje gjennomslag for to utbetalingar av avløysartilskotet pr. år. Men det er ein liten auke i satsane på avløysartilskotet og dagsatsen ved sjukdom.

LES MER »

Ny lønnstariff avløysarane

Forhandlingane mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) og Fellesforbundet vart ferdige 15.april. Kr 2,- i tillegg pr. time på alle satsar.Sjå heimesida til LA herhttp://www.la.no/index.php?a=4355&p=3345&pr=

LES MER »

Overgangsordningane opphøyrer 1. mai

Praktiske følgjer i samband med at overgangsordningane opphøyrer er at EØS-borgaren, med unntak av Romania og Bulgaria, kan arbeide utan å registrere seg på lensmannskontoret. Dette gjeld dei 3 – tre – fyrste månadane

LES MER »

Ein administrasjonsstad

Landbrukstenester Sogn heldt årsmøte på Sogndal Hotel, 31. mars. Det møtte 14 medlemer. I tillegg til ordinære årsmøtesaker var det annonsert endring av vedtektene, etter innstilling frå eit samla styre. Endringsframlegg: «Laget har ein

LES MER »

Innkalling til årsmøte

Årsmøte tysdag, 31. mars kl 11.00 på Sogndal Hotel. Servering av varm lunsj. Årsmelding 2008, rekneskap 2008 og arbeidsplan 2009 finn de på neste side.

LES MER »

Ledig landbruksvikar

Akkurat no er dei fleste gardbrukarane i regionen rimeleg friske. Dette betyr at me har landbruksvikarane i deler av regionen ledige for oppdrag. No har me ledig kapasitat i Sogndal, Leikanger og Luster.De kan

LES MER »

Nytt år

Alle aktive medlemer har fått årsoppgåve tilsendt. Me ber dykk merke at innbetalingsgiroen som ligg ved skal betalast innan 29. januar. Og alle har vel hugsa å levere søknaden sin, produksjonstillegg og avløysartilskot, til

LES MER »

Marknadsføring

Me har samarbeidt med Sunnfjord Landbrukstenester og laga ein annonse i magasinet «Moglegheiter for jobb». Magasinet skal distribuerast til alle elevar på 10. årstrinn, vidaregåande skular, høgskular og universitet.Takk til Janine Gulbrandsen og Jon-Trygve

LES MER »

God jul

Me har kjøpt fritidsjakkar til fast tilsette. Her er foto frå juleavslutninga.  Kontoret er ikkje ope i romjula. Men 2. januar må de ta kontakt viss de framleis ikkje har levert frå dykk timelister og anna som

LES MER »

Landbruksvikarane på kurs

Me er svært stolte over at me har fem landbruksvikarane i Landbrukstenester Sogn. Dei har ei fantastisk innstilling til jobben sin og alle medlemer i laget kan glede seg over god beredskap i regionen Indre Sogn. Den

LES MER »

Synspunkt på løn til utanlandske sesongarbeidarar

«Fellesforbundet frykter et skred av underbetaling og sosial dumping i landbruket neste vår. Fra 1. mai er det nemlig ingen regler som hindrer gårdbrukere og gartnerier i å underbetale utenlandske sesongarbeidere». Kjelde Nationen, 14.10.

LES MER »

Kontormøblar – brukte

Me skal byte ut deler av kontormøblane våre. Har du bruk for eit pent brukt arbeidsbord må du melde interessa di til oss. Kort forklart skal me skifte ut eit hjørnebord, arbeidsbord og eit eit ekstra

LES MER »

Velkomen til Sølvi Wie

Sølvi Wie hadde fyrste arbeidsdagen sin som landbruksvikar i går, 15. september. Me ønskjer ho velkomen til oss. Arbeidsområde hennar er Lærdal-, Aurland- og Årdal kommune i 50 % stilling. Sølvi er nyutdanna frå Aurland jord-

LES MER »

Ledig landbruksvikar

Me har flinke landbruksvikarar og me tek imot tinging kontinuerleg. Bestilling i kontortida eller pr. mobil ved akutt sjukdom.telefon 57 68 13 95, mobil 917 76 626.Prisar på tenesta finn de her til venstre på

LES MER »

Maskinringprisar 2008 og andre lenker

NLT – Norske Landbrukstenester – har mange nyttige opplysningar og her er jordbruksrelaterte lenker.Maskinringprisar 2008:http://www.landbrukstjenester.no/upload/files/Reiskap%20PRISAR%202008.pdfNLT:http://www.landbrukstjenester.no/Lenker/cid/5705/

LES MER »

Info juli 2008

Informasjon er sendt alle aktive medlemer. Merk: Presentasjon av 4 landbruksvikarar. Janinie Gulbrandsen har beredskapsvakt i Luster, Sogndal,  Leikanger. Om naudsynt kan ho reise over fjorden både til Balestrand, Årdal, Aurland og Lærdal. Merk: Informasjon om gjennomsnittsrekning av

LES MER »

Luster: Tilskot til sommarjobb

Luster: Minner om at fristen for innlevering av timelister er den 10. august for medlemer frå Luster som vil søkje om kommunalt tilskot for sommarjobb for ungdom mellom 16 og 17 år, minimum 2 veker. Det blir

LES MER »

Nytt personale

Avdelingsleiar:Solveig Sperle, 49 år,  Jostedalen har fått jobben hjå oss som avdelingsleiar. Ho har utdanninga si ved Sogndal Lærarhøgskule, adjunkt med tillegg. Sidan ho er oppvaksen på gard og har drive med  mjølkeproduksjon i mange år har ho god

LES MER »

Ny lønnstariff

Fellesforbundet har stemt ja til oppgjøret 30.05.2008Vi viser til vårt Nyhetsbrev datert 29. april vedrørende resultat av årets forhandlinger med Fellesforbundet – Overenskomsten for Jordbruks- og gartnerinæringene. Lønnstariffen:http://www.la.no/upload/loenn/1212136872_nr_6_ff_pr_1._april_08.xls

LES MER »

Nytenking i bærproduksjon

Næringsutvikling: Lærdal Grønt har gjennom nytenking i produksjon og kvalitetssikringa av morellar, stått fram som eit føredøme innanfor profesjonell oppbygging av mottak for friske hagebruksprodukt. (Landbruks- og matdepartementet, 29.05.2008)

LES MER »

Varslingsplikt

Varslingsplikt (Landbruks- og matdepartementet)»I Regjeringens forslag til ny lov om dyrevelferd som legges frem for Stortinget til hausten, foreslås det blant annet en generell varslingsplikt for å forhindre dyretragedier. Hver enkelt får etter forslaget

LES MER »

Avdelingsleiar

LT Sogn søkjer etter avdelingsleiar til kontoret i Sogndal i 60 % stilling med snarleg tilsetjing. Me ønskjer helst søkjarar med kompetanse innan løn og rekneskap. I tillegg må søkjar vere serviceinnstilt, resultatorientert og

LES MER »

Landbruksvikar, Aurland og Lærdal, nytt telefonnr.

Landbruksvikaren i Aurland og Lærdal, Kåre Kvamme, har fått nytt mobilnummer: 94 87 65 82. Gardbrukarane i nemnd område bestiller landbruksvikaren direkte på dette telefonnummeret. Landbruksvikaren skal prioritere oppdraga der bonden er sjuk framfor bestillingar

LES MER »

Jordbruksforhandlingane

Statens tilbud – Velferdsordningene Satsene i Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid økes med 5 pst. Maksimalbeløpet heves med 2 500 kroner til 58 000 kroner. Maksimal dagsats for tilskudd til avløsning ved

LES MER »

Velkomen til landbruksvikarane

Jon Trygve Sygnabere og Kåre Kvamme tek til som landbruksvikarar hjå oss frå fredag 25. april, med høvevis Luster og Aurland-Lærdal som arbeidsområde. Begge har solid jordbruksutdanning og lang praksis i næringa. Både Jon-Trygve

LES MER »

Arbeidsinnvandring og statistikk

ARBEIDSINNVANDRING: http://www.udi.no/templates/Page.aspx?id=9197 STATISTIKK HUSDYRBRUKARAR: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2008/apr_08/dyr-farre-husdyrbrukarar-2.html?id=508117

LES MER »

To landbruksvikarar

Me er svært fornøgde når me i dag kan melde til dykk at to landbruksvikarar i område Luster, Aurland og Lærdal har takka ja til å jobbe hjå oss. Dei går med andre ord over

LES MER »

ÅRSMØTE

LANDBRUKSTENESTER SOGN held ÅRSMØTE på Quality Hotel Sogndal, måndag, 31. mars kl 20.00. 1. Vanlege årsmøtesaker. 2.  Servering. 3. Orientering om ny landbruksvikarordning.   Vel møtt. Styret.

LES MER »

Ledig stilling

Avløysar Landbrukstenester Sogn har ledig 100 % stilling i Fortunsdalen avløysarring, som har seks medlemer med mjølkeproduksjon og litt sau. Tilsetjing snarast.9 av 10 bønder stortrivst i yrket sitt (Statistisk Sentralbyrå) Medlemane i Fortunsdalen

LES MER »

Ny landbruksvikarordning

Styret i Landbrukstenester Sogn har gjort vedtak om å tilby landbruksvikarordning i alle dei 7 kommunane som laget har aktivitet. Administrasjonen og styreleiar vil ha møte med kommunane og dei 3 landbruksvikarane som er

LES MER »

Økoturisme

Sogn Jord- og hagebruksskule har mange gode kurstilbod. Her finn du informasjon om kurs i Økoturisme.

LES MER »

Årsoppgjer

Frå nyår og til 20. januar har det vore hektisk aktivitet hjå oss for å få unna resten av lønningane for fjoråret,  klargjere og sende ut årsoppgåver og lønns- og trekkoppgåver. Alle skal ha fått

LES MER »

God jul

Administrasjon og styre ønskjer alle ei god jul og eit godt nytt år. Me tek juleferie no men er attende over nyår og lagar årsoppgåver for alle medlemer og lønns- og trekkoppgåver for tilsette. Dette blir

LES MER »

Fagtur for avløysarar

Me arrangerer tur til Vik med omvising på Hove Fellesfjøs, onsdag 12. desember. Avreise frå Sogndal kl 09.45. Koordinering av skyss eller buss. Tema: Mekanisering, mjølkerobot, trivsel til dyra. Julemiddag på Vikja og omvising

LES MER »

Fristar, årsoppgjør

Årsoppgjer: De må levere alle timelister innan den 15. desember. Avløysarar som arbeider fram til nyår leverer den 30. desember. Kontoret har ikkje opningstid i romjula. Lønns- og trekkoppgåver og kontoutdrag vert utsendt veke

LES MER »

Avløysar, ledig stilling på Hafslo

5 gardbrukarar på Hafslo søkjer avløysar i full stilling frå 1.1.2008. Hafslo er rikaste jordbruksbygda i Luster kommune og gardsbruka ligg samla i sentrum. Bøndene driv moderne og på same tid tradisjonelt. Om sommaren har

LES MER »

Arbeidsinstruks

Avløysaren har rettar og plikter. Me ønskjer at de les gjennom arbeidsinstruksen her. Dette er nyttig informasjon for både avløysar og bonde.Bonden har ansvar som oppdragsgjevar.

LES MER »

Avløysar, ledig stilling i Fortun

Fortunsdalen Avløysarring har ledig stilling som avløysar med snarleg tilsetjing. Ringen ønskjer seg søkjarar med interesse og røynsle frå jordbruket. Landbruksutdanning er ein fordel, men ikkje noko krav. Søknadsfristen er utvida til den 25.

LES MER »

Journalist frå Sogn Avis på besøk

I samband med opning av nytt kontor hadde me journalist frå Sogn Avis på besøk. De finn artikkelen på Sogn Avis sin nettstad her: http://www.sognavis.no/lokale_nyhende/article3001078.eceKontoret i Sogndal er ope måndagar og tysdagar. Me er

LES MER »

Nytt kontor

Opning av kontoret i Sogndal onsdag, 5. september kl 12 og utover ettermiddagen. Me held til i Reppenbygget, 2. etasje, Fjørevegen 10. Styret ønskjer alle interessert velkomen innom på ein kaffikopp og hyggeleg prat

LES MER »

Opningstider i ferien

Veke 29:   Kontoret er ope måndag 16. juli og til og med onsdag 18. juli, kl 08.00 – kl 15.00.Veke 30:   Kontoret er ope tysdag 24.- og onsdag 25. juli.Det er Anne Sigrid som

LES MER »

Avløysartilskotet blir straks utbetalt

Landbrukstenester Sogn har motteke lister over tilskot som skal utbetalast til medlemer i regionen, samla sum kr 11, 6 mill. Tilskotet blir godskrive dykk i vårt rekneskap og medlemsoppgåve blir sendt ut pr. post, sannsynlegvis

LES MER »

Landbruksvikartenesta blir nasjonal

Det er no avklart at landbruksvikartenesta skal overførast til landbrukstenester/avløysarlaga frå 1.1.2008.Landbruksministaren er positiv medan organisasjonen til landbruksvikarane, KFO, er bekymra for lønns- og arbeidsvilkåra og det faglege nivået.

LES MER »

Vervekampanje

Landbrukstenester Sogn bør bli tilgjengeleg for fleire bønder og eventuelt andre småbedrifter. Medlemane i styret vil difor ta kontakt med bønder som ikkje er tilslutta laget for å gjere dei oppmerksam på fordelane med medlemskap.

LES MER »

Ny tariff for avløysarane, 1. april

Landbrukets Arbeidsgiverforening og Fellesforbundet har kome til semje om ny lønnstariff den 24. april med verknad frå 1. april. Landbrukstenester Sogn går gjennom alle tilsette sine lønnsavtalar og oppdaterer desse. Lønnstillegget er kr 3,50

LES MER »

3 sommarjobbar

Me har medlemer som søkjer etter arbeidshjelp i slåttonna i Luster kommune. Passar for ungdom mellom 16 og 18 år. Vanlegvis startar slåttonna i desse område rett etter at skulane er ferdige, ca. 20.

LES MER »

Styret 2007

På årsmøte 21. mars takka Jarle Barsnes for seg som leiar i Landbrukstenester Sogn og ønskte den nye leiaren, Jens K. Nes lukke til. Det nye styret ønskjer gjerne innspel frå medlemane.Styret 2007

LES MER »

Årsmøte, 21. mars

Landbrukstenester ønskjer alle medlemer velkomen til årsmøte på Vesterland onsdag 21. mars kl 19.30.Nedanfor finn du årsmelding, rekneskap, budsjett og arbeidsplan.

LES MER »

4 heldige vinnarar

Landbrukstenester Sogn har registrert 53 medlemer med e-postadresse. Dette er me nøgde med i fyrste omgang, men reknar med at det er fleire som brukar e-posten sin aktivt. Registrer dykk gjerne frå heimesida her

LES MER »

Ledige avløysarar

Me har relativt god tilgang på arbeidskraft – Balestrand, Lærdal, Sogndal, Leikanger og deler av Luster. De finn namn og telefonnummer ved å gå til «avløysar».

LES MER »

E-postadresse

Styret har ønskje om at alle medlemer som brukar e-posten sin aktivt sender e-postadressa si til Landbrukstenester. De blir med i ein konkurranse om ein kjeledress med logo, Landbrukstenester Sogn, og 3 gåvekort verdi kr 500

LES MER »

Nytt år

Alle aktive medlemer har fått tilsendt årsoppgåve som er både eit rekneskapsbilag og eit dokument  der avløysarutgiftene for 2006 er summert. Husdyrbrukarar skal søkje om avløysartilskot for 2006 i lag med produksjonstillegget, side 4. På

LES MER »

Utlønning

Landbrukstenester har utlønning 2 gonger pr. månad. Innleveringsfristen er den 15. og den 30. kvar månad med utlønning påfølgjande veke.

LES MER »

Info

For medlemer i Leikanger og Balestrand blir medlemskapen i Landbrukstenester Sogn noko ulik driftsforma dei har hatt tidlegare. Landbrukstenester har arbeidsgjevaransvar for alle tilsette. Det er derimot framleis bonden som har ansvar for HMS

LES MER »

Rabattordningar

Dei medlemane som har utlønningar utover kr 50 000 pr. år vil få rabattar. For å oppnå rabatten stiller me visse krav til orden i lønningslistene og at innbetalingsfristane blir akseptert og følgt.

LES MER »