Landbrukstenester Sogn

Me har tilsett fleire nye landbruksvikarar

Andreas Morken Kvalheim er tilsett som ny landbruksvikar i Sogndal og Luster, 80 % stilling. Bustad i Fjærland.

Fagskule i teknikk og industriell produksjon i Førde. Andreas har arbeidd som tømrar i 10 år. Han er på opplæring i mjølking hos ulike bønder.