Landbrukstenester Sogn

Ny tariff for avløysarane, 1. april

Landbrukets Arbeidsgiverforening og Fellesforbundet har kome til semje om ny lønnstariff den 24. april med verknad frå 1. april. Landbrukstenester Sogn går gjennom alle tilsette sine lønnsavtalar og oppdaterer desse. Lønnstillegget er kr 3,50 pr. time.

Lønnstariffen pr. 1.4.07