Landbrukstenester Sogn

Ny tariff

No har Fellesforbundet og NHO mat og drikke vorte samde om ny tariff. Den gjeld frå 01.04.22.

overenskomsten-for-jordbruks 2022.