Landbrukstenester Sogn

Ny minsteløn frå 1.4.2013

Generelt tillegg til alle kr 0,75 pr. time. I tillegg kr.1,40 pr. time for tilsette på overeinskomstar som ligg under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeidarløn. Dei områda skal difor ha tillegg kr 2,15 pr. time.

Gjeld overeinskomsten for jordbruks- og gartnerinæringane.

Overeinskomsten mellom NHO Mat og Landbruk og Fellesforbundet.

Minstelønssatsar frå 1.4.2013

NHO Mat og Landbruk