Landbrukstenester Sogn

Ny lov om samvirkeføretak

I samband med at ny lov om samvirkeføretak er gjort gjeldande må Landbrukstenester Sogn på lik linje med andre tilpasse gjeldande vedtekter etter nye krav.

Styret startar med denne jobben i styremøte 20. september. Nye vedtekter skal godkjennast på årsmøte vårt i mars/april 2012, og vil bli lagt ut på heimesida i god tid før møtet.

http://www.brreg.no/nyheter/2008/01/samvirkeforetak.html