Landbrukstenester Sogn

Ny lønnstariff avløysarane

Forhandlingane mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) og Fellesforbundet vart ferdige
15.april. Kr 2,- i tillegg pr. time på alle satsar.
Sjå heimesida til LA her
http://www.la.no/index.php?a=4355&p=3345&pr=