Landbrukstenester Sogn

Ny lønnstariff

Natt til 30. april vart det semje i lønnsforhandlingane mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening og Fellesforbundet. Resultatet er derimot ute til uravstemming, og blir difor ikkje klart før 28. mai.


http://www.la.no/Enighet+mellom+LA+og+Fellesforbundet/cid/a10494_21214/