Landbrukstenester Sogn

Ny lønnstariff 1.4.2019

 

Lønnstariff01-04-2019

Den nye lønnstariffen gjeld frå 1.4.2019

Henta frå NHO Mat og drikke si webside

Lønnsoppgjøret 2019

Resultatet av lønnsoppgjøret er et generelt tillegg på 2,50 kr pr time og ytterligere kroner 2,00 pr time i lavlønnstillegg, til sammen et tillegg på 4,50 kr pr. time.

Eventuelle lokale lønnstillegg kommer i tillegg.

Lønnsreguleringer som følge av det sentrale oppgjøret skal skje med virkning fra 1. april 2019. (Alle kronebeløp gjelder for arbeidstid 37,5 timer per uke).

Medarbeidere som har sluttet før dagens vedtakelse, har ikke krav på lønnsregulering og etter-betaling fra 1. april. Det samme gjelder medarbeidere som ble ansatt etter 1. april, med mindre disse er lønnet lavere enn ny minstelønnssats i overenskomsten. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg og helligdagstillegg for arbeid utført før vedtakelsen (23. april 2019).

Det skal ikke iverksettes lokale forhandlinger før vedtakelse av oppgjøret 23. april 2019.

Se lønnstabell gjeldende pr. 1. april 2019 nedenfor

Nøkkeltall:

April 2019 (.pdf)