Landbrukstenester Sogn

Ny landbruksvikar i Vik.

Odd Geir Bidne Sagerøy er tilsett i 3 månaders engasjement i Vik. Han kjem frå Vossestrand.

Odd Geir Bidne Sagerøy er 29 år. Han har god utdanning innan landbruk frå Aurland og Voss. Odd Geir driv med vidareutdanning i økologisk landbruk på høgskulenivå. Han er glad i dyr og likar å drive med tømmerhogst.