Landbrukstenester Sogn

Motorsagkurs, merk kurs 2

Stell og bruk av motorsag i Gaupne, 7.-8. mars
(16.-17. februar  er fullteiknaInstruktør: Arnt Laukeland. 15 timars kurs over 2 dagar. Påmelding til Landbrukstenester Sogn
576 81 395 eller mob. 99 46 68 12. Kun 7 plassar på kurset.