Landbrukstenester Sogn

Motorsag-kurs

Kurs i stell og bruk av motorsag og ryddesag på Kaupanger 16.-18-november. 3 dagar, 22,5 timar. Kursbevis. Instruktør: Arnt Laukeland, Skogbrukets Kursinstitutt.
Start kl.9.00.

Motorsag og ryddesag – 22,5 timer

Påmelding snarast, innan 13.nov. Berre få plassar ledige. Gratis kurs for våre tilsette (ikkje tilsette kr 1500). Meir info på tlf. 99 46 68 12. Mail solveig.sperle@n-lt.no

Dette er et AS kurs
Tilpasset ansatte utenfor skogbruket som linjeryddere, e-verk, vegvesen, jernbane, kommune m.fl. og gir dokumentert sikkerhetsopplæring for motorsag og ryddesag. 

motorsagkurs_thogsttek.jpg

Arbeidstilsynets forskrift om «Bruk av arbeidsutstyr» av 26. juni 1998 setter krav til  sikkerhetsopplæring. Dette kurset er tilpasset disse krav, og gir deltakerne dokumentert opplæring for motorsag og motorryddesag. Ved gjennomført opplæring får deltakerne utstedt kursbevis med nærmere spesifikasjon av opplæringens innhold. Beviset er deltakerens og arbeidsgiverens dokumentasjon på sikkerhetsopplæringen.

Målgruppe
Kurset er tilrettelagt for ansatte innen e-verk, vegvesen, jernbaneverket, parkvesen m.fl .

Emner for kurset

  • Stell og vedlikehold av redskapene.
  • Praktisk bruk av redskapene, samt arbeidsteknikk knyttet til deltakernes arbeidssituasjon.
  • Hjelpeutstyr ved felling av vanskelige trær og nedtaking av fastfelte trær.
  • Kapping av stammer i spenn.
  • Sikkerhetsregler og personlig verneutstyr.
  • Grunnleggende kjennskap til gjenvekst, forebygging av snø og vindskader, landskaps- og miljøhensyn og viltpleie.
  • Praktiske øvinger.

 

Varighet og praktisk info
Sammen med egen kursinstruktør kombineres teori med praktiske øvinger, basert på deltakernes arbeidssituasjon. Gjennomføres over 3 arbeidsdager (22,5 timer) med 5-6 deltakere pr kurs. Kurset er tilrettelagt for å gjennomføre i tilknytning til arbeidsplassen. Det legges stor vekt på sikkerhet.  Deltakerne benytter sin egen motorsag / ryddesag og sitt eget verneutstyr.