Landbrukstenester Sogn

Medlemsfaktura

Programleverandøren vår, SunPro Rekneskap v/Arne Gjerde, har diverre programmeringsfeil på faktura utsendt frå oss i januar, gjeld siste faktura for 2014. Alle bokføringane er korrekte, men det manglar bankkontonummer til Landbrukstenester Sogn. Vårt kontonummer er uendra: 3838 07 65931. Betalt av/til er snudd om. Enkelte medlemmer vil sjå sitt eige kontonummer. Stryk dette og skriv rett på giro.

Merk at alle innbetalingar i januar 2015 blir ført på nytt år. Dette vil de sjå på neste medlemsfaktura.