Landbrukstenester Sogn

Max tilskot for avløysing ved sjukdom, fødsel m.v.

Dette er summen du kan få utbetalt som dagsats dersom du er sjukmeld i 2018.

Max tilskot 2017