Landbrukstenester Sogn

MASKINFØRARKURS

9.-11. APRIL I GAUPNE.
Kursmateriell og kursbevis.
Påmelding innan 22.mars til
tlf.: 99 46 68 12 eller Landbrukstenester Sogn.
Arr. Luster BSF.

32 timar teorikurs over 3 dagar, fredag – søndag. Instruktør frå Granlund Opplæring AS. Kursavgift ca. kr 3500 &#43 kursmateriell kr 700. Kurset er ope for alle. Me tek forbehold om nok påmelding for at kurset skal bli gjennomført. Ein tek sikte på å få praktisk opplæring i eiga bedrift. Meir info til deltakarane når kurset nærmar seg.   

 

Les om Granlund Opplæring AS her:  http://www.tgopplaring.no 

 

Forskrift om bruk av arbeids-utstyr :

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19980626-0608.html#47