Landbrukstenester Sogn

Marknadsføring

Me har samarbeidt med Sunnfjord Landbrukstenester og laga ein annonse i magasinet «Moglegheiter for jobb». Magasinet skal distribuerast til alle elevar på 10. årstrinn, vidaregåande skular, høgskular og universitet.Takk til Janine Gulbrandsen og Jon-Trygve Sygnabere som er so flotte ambassadørar for landbruksvikarane.

Dei held landbruket i gang

Sjå annonsa her  (pdf fil)