Landbrukstenester Sogn

Luster: Tilskot til sommarjobb

Luster: Minner om at fristen for innlevering av timelister er den 10. august for medlemer frå Luster som vil søkje om kommunalt tilskot for sommarjobb for ungdom mellom 16 og 17 år, minimum 2 veker. Det blir sendt samla søknad frå oss 1. september.

Sommarjobb i privat verksemd:

http://www.luster.kommune.no/sogn/luster/lusterk.nsf/id/C86800BF2A521358C1256F280052A51E?OpenDocument