Landbrukstenester Sogn

Lønnstariffen

Den nye lønnstariffen for avløysarane og innhaustingshjelp. Fagarbeidarane har kr 8 ekstra pr. time, gjeldande frå 1. april.

Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene
 Minstelønnssatser pr 1. april 2010.
Ferie og innhøstingshjelp Kr pr time
16 – 17 år 78,50
17 – 18 år 81,50
Nybegynnere over 18 år 100,00
Nybegynnere over 18 år 3 – 6 mnd 105,00
Fast ansatte arbeidstakere uten fagarbeidertillegg (gartneri- og jordbruksarbeidere og røktere uten agronomutdanning) Kr pr time (162,5 t pr mnd) Kr pr time (154 t pr mnd)
16 – 17 år 86,50 91,28
17 – 18 år 90,50 95,50
Over 18 år:    
Nybegynnere 117,15 123,62
Etter 1- års praksis 119,30 125,89
Etter 2- års praksis 121,30 128,00
Etter 4- års praksis 126,00 132,96
Etter 6- års praksis 131,00 138,23
     
Fast ansatte arbeidstakere med fagarbeidertillegg (gartnere og røktere med agronomutdanning) Kr pr time (162,5 t pr mnd) Kr pr time (154 t pr mnd)
Nybegynnere 125,15 132,06
Etter 1- års praksis 127,30 134,33
Etter 2- års praksis 129,30 136,44
Etter 4- års praksis 134,00 141,40
Etter 6- års praksis 139,00 146,68
Avløsere uten fagarbeidertillegg Kr pr time (162,5 t pr mnd) Kr pr time (154 t pr mnd)
16 – 17 år 89,50 94,44
17 – 18 år 92,00 97,08
Over 18 år:    
Nybegynnere 117,15 123,62
Etter 1- års praksis 119,00 125,57
Etter 2- års praksis 121,00 127,68
Etter 4- års praksis 126,80 133,80
Etter 6- års praksis 131,35 138,60
Etter 8- års praksis 135,80 143,30
 
Avløsere med fagarbeidertillegg Kr pr time (162,5 t pr mnd) Kr pr time (154 t pr mnd)
Nybegynnere 125,15 132,06
Etter 1- års praksis 127,00 134,01
Etter 2- års praksis 129,00 136,12
Etter 4- års praksis 134,80 142,24
Etter 6- års praksis 139,35 147,05
Etter 8- års praksis 143,80 151,74