Landbrukstenester Sogn

Lønnsauke frå 01.04.2022

Minsteløn overenskomsten-for-jordbruks 2022