Landbrukstenester Sogn

Lønnstariff 2012

Ny overeinskomst mellom Fellesforbundet og NHO Mat og Landbruk.
Ny lønnstariff gjeldande frå 1.4.2012. Heile overeinskomsten er ikkje tilgjengeleg enno.

Lønnstariffen frå 1.4.2012