Landbrukstenester Sogn

Leige landbruksvikar og avløysar

God kommunikasjon mellom bonden og landbruksvikaren og avløysaren er viktig for å få eit best mogeleg resultat.

Når bonden blir sjuk gjeld eigne refusjonsordningar. Sjå side 2 i vedlagt dokument.


Les meir her