Landbrukstenester Sogn

Leige landbruksvikar og avløysar

«Rett vikar til rett tid». Fleire av vikarane våre har plass i kalender dei komande vekene. Bestill i dag 🙂 tlf 909 62157.

Godkjente sertifikat og kurs på kvar enkelt:  Sjå her om våre tilsette

Leige landbruksvikar 2021 LT Sogn

Mobil: 909 62 157

Foto: Her er vikarane/avløysarane på kurs i lag med gode kollega frå heile Vestland.