Landbrukstenester Sogn

Ledige stillingar

Reine kyr Me har ledig ein 100 % stilling som landbruksvikar i Luster, Sogndal, Leikanger og ein 50 % stilling i Aurland, Lærdal, Årdal. Ring Aud på kontoret mob. 909 62 157 om du er interessert.

Les meir om avløysaryrket her