Landbrukstenester Sogn

Ledige avløysarar

Me har relativt god tilgang på arbeidskraft – Balestrand, Lærdal, Sogndal, Leikanger og deler av Luster. De finn namn og telefonnummer ved å gå til «avløysar».