Landbrukstenester Sogn

Ledig stilling, Fjærland og Vik

Me søkjer etterfølgjaren til avløysaren vår som går av med pensjon og avsluttar yrkeskarriera si etter 31 år i same stillinga.

Me søkjer etter personale med fagutdanning og helst praksis.

I tillegg treng me fleire deltidsavløysarar i Vik i Sogn.

Annonse Fjaerland