Landbrukstenester Sogn

Ledig landbruksvikar

Me har flinke landbruksvikarar og me tek imot tinging kontinuerleg. Bestilling i kontortida eller pr. mobil ved akutt sjukdom.telefon 57 68 13 95, mobil 917 76 626.Prisar på tenesta finn de her til venstre på sida «landbruksvikar». Drift av landbruksvikarordninga er subsidiert over jordbruksavtalen, men me er avhengig av at alle brukar dette gode tilbodet for at me skal oppretthalde stillingane. BRUK LANDBRUKSVIKARANE og til vanleg avløysing/forefallande gardsarbeid.