Landbrukstenester Sogn

LEDIG LANDBRUKSVIKAR

Tage Nondal er no ledig for oppdrag som landbruksvikar i Vik. Ring Landbrukstenester Sogn viss du har arbeid til han tlf.:57681395. Kveld Aud Fossøy på mob. 91776626