Landbrukstenester Sogn

Ledig landbruksvikar

Me ønskjer at medlemane i laget gjev melding dersom dei er interessert i arbeidshjelp. Dette gjeld no, med ein gong eller seinar i haust/vinter.  Alle landbruksvikarane har avvikla ferie og er klar til arbeidsinnsats.

» Her finn de opplysningar om landbruksvikarane