Landbrukstenester Sogn

Ledig arbeidskraft

Me har no ledig godt kvalifiserte landbruksvikarar for oppdrag. Ring kontoret for avtale: mob.: 909 62 157. Me tek på oss både dyrestell og forefallande gardsarbeid.

Dorian Rusu og Ingvald Morken veg sau

Alle lam skal på vekta før levering til slakt. Då trengst god arbeidshjelp. Landbruksvikar Dorian Rusu til venstre ilag med bonde Ingvald Morken. Foto: Dorian

Kyrne samla til buforing frå Vassdalen i Jostedalen

Kyrne samla til buforing frå Vassdalen i Jostedalen. Foto: Hanne Mari Myklemyr