Landbrukstenester Sogn

Ledig 100% stilling.

5 bønder i Balestrand treng ny avløysar til ringen sin.

Avløysar

Landbrukstenester Sogn søkjer etter ny avløysar i inntil 100% stilling snarast. Fjordane Avløysarring, Balestrand har 5 medlemer med mjølkeproduksjon i relativt moderne driftsanlegg. Dei ønskjer å kome i kontakt med ein person med interesse innan landbruk . Den som søkjer må kunne arbeide sjølvstendig, ha relevant praksis og utdanning frå jordbruksskule er ein fordel, men ikkje noko krav. Søkjar bør beherske eit skandinavisk språk skriftleg og munnleg. Ordna arbeidsforhold og tariffløn. Vi ønskjer ikkje kontakt frå rekrutteringsfirma. Gode moglegheiter for friluftsliv, jakt og fiske. Hjelper til å skaffe husvære.

 Nærare opplysningar hjå Sigmund Feten, 901 74693. Aud Fossøy, tlf. 909 62157, aud.fossoy@n-lt.no, http://www.landbrukstenester-sogn.no/. Søknad med cv skal sendast Landbrukstenester Sogn, Pyramiden, 6868 Gaupne, snarast.

Krav til kompetanse :

Arbeidserfaring : Gårdsarbeider

Sertifikat : Førerkort: Kl. B (personbil/varebil)

Sertifikat : Førerkort: Kl. T (traktor)

Språk : Dansk

Språk : Finsk

Språk : Islandsk eller

Språk : Svensk