Landbrukstenester Sogn

Landbruksvikarkurset, fotografi

Programmet på landbruksvikarkurset i Jostedalen var fagleg krevjande. På onsdag hadde deltakarane derimot tilbod om aktivitet i vill natur. Her er fotografi frå turen til Nigardsbreen.

Sjå foto her.

 

Torbjørn Aalton, landbrukstenester Folgefonna er ein ivrig fotograf. Føl linken under her.

 http://www.ltfolgefonna.no/Bilder/Avl%26oslash%3Bserkurs&#43Sogn&#432009/cid/18417/