Landbrukstenester Sogn

Landbruksvikarkurs

Kurs for landbruksvikarar i Sogn og Fjordane og Hordaland i Sogndal 29. – 31. august.

Det årlege kurset for landbruksvikarar i Sogn og Fjordane og Hordaland blir i Sogndal 29. – 31. august. 

Dette er 4. året på rad at landbrukstenester og avløysarlag i nabofylka møtest. Det blir fagleg, praktisk og sosialt opplegg både for landbruksvikarar, avløysarar og tilsette i administrasjonen.

Tema: HMS.

Kurset er også for avløysarane i begge fylka.

Eigen temadel for tilsette i administrasjonen.

Velkomen til gode dagar i saftbygda 🙂