Landbrukstenester Sogn

Landbruksvikarkurs

Kurs for landbruksvikarar og fast tilsette avløysarar i Sogndal, 29.-31. august.

Påmelding innan 12. august.


Sjå vedlagt program.

1. Felles opplegg fyrste kursdag.

2. Programmet blir delt andre kursdagen:

– Spesielt for landbruksvikaren/avløysaren

– og tema spesielt for administrasjonstilsette.

3. Siste kursdag blir det fokus på landbruksvikaren sin kvardag.

Samla påmelding frå kvart avløysarlag/landbrukstenester innan 12. august

til aud.fossoy@n-lt.no

Program kurset