Landbrukstenester Sogn

Landbruksvikarane på kurs

Sosialt og lærerikt kurs i Sogndal. Tema: HMS. Nettverksbyggjing på Anestølen og Bjelde gard.
(sjå fleire bilete i album, sidemeny)

 

Aud Fossøy og Hege Våtevik har det                  Gjermund Stuve, Zdanislaw og Kåre

moro på Bjelde gard.                                           Kvamme står og ventar. 

                                                                    Her kan du lese meir om kurset i Sogn avis:

http://www.sognavis.no/lokale_nyhende/article6219917.ece

 Kven er sterkast? Kenneth Myran eller Romar Skeide Olsen?…. Finale innandørs.

Zdanislaw Krzepkowski vann den uhøgtidlege konkurransen!

Hans Åretun Sand siktar seg inn.

På Anestølen i Sogndalsdalen. Me fekk høyre om gardsdrifta og kvardagen til familien Husum. Servering av kaffi og gode lappar med lokal brun geitost. Snadder!

Geitene ventar på mjølking. Me fekk sjå inn i ein moderne geitefjøs. Orientering av bonden Ottar Husum. Ein fin støl med gode beite for ca. 600 geiter. 5 bønder driv med geiter i kvar sin fjøs i sommar på Anestølen.

 

Otta Husum fortel om mjølking. Tage Nondal, Rusu Mihai Dorian, Hans Åretun Sand og Steinar Kalhagen frå Landbrukstenester Sogn.

Flott gjeng !!

«til album og fleire foto»