Landbrukstenester Sogn

Landbruksvikarane på kurs

Me er svært stolte over at me har fem landbruksvikarane i Landbrukstenester Sogn. Dei har ei fantastisk innstilling til jobben sin og alle medlemer i laget kan glede seg over god beredskap i regionen Indre Sogn. Den 14. og 15. november var vikarar i Hordaland og Sogn og Fjordane samla til kurs på Voss. Sjå foto her, fotograf Torbjørn Aalton.

Frå venstre: Aud Fossøy, adm. Landbruksvikarane: Sølvi Wie, Tage Nondal, Janine Gulbrandsen, Jon-Trygve Sygnabere og Kåre Kvamme.

Frå venstre: Aud Fossøy, adm. Sølvi Wie, Tage Nondal, Janine Gulbrandsen, Jon-Trygve Sygnabere og Kåre Kvamme.