Landbrukstenester Sogn

Landbruksvikar i Vik

Ingvil Ness er mellombels tilsett som ny landbruksvikar i Vik på deltid. Ho kjem frå Haukedalen i Førde, og har vokse opp på gard med mjølkeproduksjon. Ingvil er utdanna agronom på Mo og Jølster vidaregåande skule. Vidare har ho to års erfaring som landbruksvikar i NLT Sunnfjord.

ingvil