Landbrukstenester Sogn

Landbruksvikar, Aurland og Lærdal, nytt telefonnr.

Landbruksvikaren i Aurland og Lærdal, Kåre Kvamme, har fått nytt mobilnummer: 94 87 65 82. Gardbrukarane i nemnd område bestiller landbruksvikaren direkte på dette telefonnummeret. Landbruksvikaren skal prioritere oppdraga der bonden er sjuk framfor bestillingar som gjeld ordinær avløysing/forefallande gardsarbeid.