Landbrukstenester Sogn

Kurs på Sogn Jord og Hagebruksskule

Sogn Jord- og Hagebruksskule har gode tilbod om kurs. Tema: Økoturisme, økologisk produksjon av urter og økologisk mjølkeproduksjon og studieturar.http://www.sjh.vgs.no/


Q:\RESSURSSENTER\Kursoversikt\2008\Kurs og aktivitetsoversikt ved SJH våren 2008.doc


Sogn Jord- og Hagebruksskule tilbyr ulike kurs og studieturar.


Følg med på heimesida vår: www.sjh.vgs.no


Planlagde kurs og aktivitetar våren 2008


(pr. 12.11.07):


Tidspunkt Kurs / aktivitet


2008


22.-25. januar Innføring i ysting av upasteurisert mjølk med Pascale


Baudonnel


Påmeldingsfrist 20. desember (nav-kurs)


12.-13. februar Økoturisme


Påmeldingsfrist 15. januar (EB-kurs)


14.-15. februar Økologisk urtedyrking


Påmeldingsfrist 15. januar (EB-kurs)


24. febr. –1. mars


Studietur om ysting til Frankrike Vi vitjer landbruks og


ostemessa i Paris samt diverse gardsysteri i


Nordvest-Frankrike. Med Pascale Baudonnel og Michel


Lepage.


Påmeldingsfrist 7. desember (nav-kurs)


5. mars Økologisk mjølkeproduksjon


Påmeldingsfrist 1. februar (EB-kurs)


26. mars -3. april + ei veke i byrjinga av november


Modulkurs i mjølkeforedling 15-dagarskurs delt i 2


bolkar; mjølk som råvare, bruk av syrekultur, hygiene


og mikrobiologi, ysteteknologi både teoretisk og


praktisk for ulike ostetypar, salting og mogning av ost,


næringsmiddelregelverket, merking og emballasje,


bygging/modernisering av ysteri, romløysing,


materialval, val av utstyr, ernæringsspørsmål, ulike


omsetnadsformer, forretningsmessige sider.


Påmeldingsfrist 10. februar (nav-kurs)


Påmelding: pr. epost til paamelding.sjh@sfj.no


eller pr. tlf. 57 63 26 50


Meir informasjon om kursa / aktivitetane får du ved SJH, Ressurssenteret.


Sogn Jord- og Hagebruksskule


5745 Aurland


fax: 57 63 26 51


epost: sjh@sfj.no


heimeside: www.sjh.vgs.no