Landbrukstenester Sogn

Kurs om vindfelt skog

Kurset vert arrangert i Fjærland Bygdahus tysdag 17.april kl 17-20.

Kursleiar Arnt Laukeland informerer om vindfall. Video fyrst i Bygdahuset. Så vert det praktisk instruksjon i felling av farlege tre. Alle interesserte velkomne. Påmelding til Landbrukstenester Sogn tlf. 909 62157