Landbrukstenester Sogn

Kurs om vindfelt skog

Arnt Laukeland vil halde kurs om felling av «farleg» skog i Luster i midten av april. Kjem attende til dato når kurset nærmar seg.

Frå Arbeidervern nr1/2012