Landbrukstenester Sogn

Kurs i praktisk HMS-arbeid.

Landbrukstenester Sogn har arbeidsgjevaransvaret for avløysarane og landbruksvikarane.  Bonden har ansvaret for HMS på sin gard. Det er difor ønskjeleg at alle medlemer tek dette kurset i regi av landbrukets HMS-teneste.

 

«Kurs i praktisk HMS-arbeid

 

Vik:         Måndag 18. oktober.er.

 Lærdal:    Tysdag 19.oktob

Jostedal: Måndag 25. oktober

Fortun: Tysdag 26. oktober