Landbrukstenester Sogn

Kurs i «Praktisk HMS-arbeid»

Sogn og Fjordane hausten 2017

Førde, Mo og Øyrane vgs: Tysdag 26. september kl. 10.30 –14.00
Fjaler eller Hyllestad: Onsdag 18. oktober kl. 19.30 -22.30
Gaupne eller Sogndal: Torsdag 26.oktober kl. 19.30 -22.30
Sandane: Torsdag 09.november kl.19.30 -22.30

Gjer godkjend HMS-kompetanse

Oppfyller krav frå styresmaktene om HMS-opplæring for leiar (§ 3-5 AML).
Grunnleggande innføring i systematisk HMS-arbeid.
Deler av kurset er heime, via internett på eiga datamaskin.
Knytt opp til KSL-standardane, konkret om HMS på din gard.

Innhald:
Skade og ulukkesrisiko /brann- og el-tryggleik
Ergonomi/ Psykisk helse
Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø /Støy/Vibrasjonar
Arbeidsgjevaransvar / opplæring/ beredskap/ tiltak og rutiner

Omfang: Kurset er tre-delt, to oppmøter, i alt 12 timar:
1. Rettleiing-motivasjon- gruppe med lærar, grunnleggande om HMS (3 timar)
2. E-læring – eigenstudie på internett med elektroniske oppgåver
3. HMS i praksis – gruppe med lærar, vernerunde med drøfting (3 timar)

Pris
1.900,- for medlemmer av Norsk Landbruksrådgiving og 3.000,- for andre. Deltakar nr. 2 fra same verksemd 1.300,-.

Kurslærar: Kolbjørn Taklo, seniorrådgjevar HMS
Påmelding til: Kolbjorn.taklo@nlr.no tlf 91396560, eller via påmeldingssknapp.

Saknar du kurs der du bur? Ta kontakt, så ser vi kva vi kan få til.