Landbrukstenester Sogn

Kurs HMS for bonden

HMS_logoHMS-kurs for landbruket, både for dei som må og dei som vil. Det er mange som får avvik på KSL-revisjon for manglande HMS opplæring for leiar av verksemda.  Det blir kurs i Lærdal eller Aurland 05. november på dagtid, frå kl 10. 00, og i Sogndal kvelden før.

Les meir her:  Kurs HMS

Kolbjørn Taklo
Seniorrådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS
Mobil: +4791396560
E-post: kolbjorn.taklo@nlr.no
www.lhms.no